Inschrijvingen

Persbericht

Grimbergen. Het nieuwe aanmeldingssysteem voor het Grimbergse basisonderwijs heeft vlot gewerkt. Voor 666 kinderen gebeurde een aanmelding. Hiervan kreeg 91% voor het volgende schooljaar reeds een plaats toegewezen. De ouders ontvingen een e-mail met het resultaat. Met deze gegevens dienen ze zich tussen 6 mei en 24 mei in te schrijven in de toegewezen school.

 

Grimbergen startte voor het schooljaar 2019-2020 met een digitaal aanmeldingssysteem voor het basisonderwijs. Het initiatief hiertoe werd genomen door de scholengemeenschap De Parel (vrij onderwijs), de scholengroep Scoop van het GO! en het gemeentebestuur (gemeentelijk onderwijs) van Grimbergen. 

De aanmeldingsperiode werd op 29 maart 2019 afgesloten met 666 aanmeldingen. “Een succes dus”, zo benadrukken Karlijne Van Bree (schepen van onderwijs), Jan Cools (voorzitter van De Parel) en Nancy Peeters, (coördinerend directeur basisonderwijs Scoop). 

De resultaten van de digitale aanmelding voor het basisonderwijs schooljaar 2019-2020 zijn ondertussen bekend.

91,2 % van de instappers kan inschrijven in een van de basisscholen van Grimbergen. Daarvan kreeg 92,7 %  een ticket voor de school van eerste keuze. De andere kinderen kregen een ticket voor hun tweede (4,6 %), derde (1,9 %) of vierde schoolkeuze (0,8 %).

Aan 36 instappers (8,8%) werd geen plaats toegewezen. Deze hadden vaak slechts een beperkt aantal scholen op hun voorkeurslijst staan. Toch zijn er nog minstens 47 vrije plaatsen beschikbaar voor deze instappers. 

Inschrijven

Alle ouders kregen vandaag een e-mail met de resultaten van hun aanmelding. Met die gegevens kunnen ze hun kind gaan inschrijven in de toegewezen school. Dit moet gebeuren tussen 6 en 24 mei 2019, anders verliest het kind de plaats. 

Voor ouders die geen plaats toegewezen kregen is het zeker even slikken. Toch hebben zij ook nog perspectief op een plaats. Hun kinderen werden immers rekening houdend met de ordeningscriteria op de wachtlijsten opgenomen van de scholen waarvoor zij hebben aangemeld. Als blijkt dat ouders die een ticket voor een inschrijving kregen dit niet gebruiken, dan worden ouders van kinderen op de wachtlijst in volgorde opgeroepen om hun kind in te schrijven.

Vanaf 11 juni 2019 begint de vrije inschrijvingsperiode. Dit wil zeggen dat ook ouders die hun kind vergaten aan te melden dan nog kunnen inschrijven in die scholen waar op dat moment nog vrije plaatsen zijn. Deze vrije plaatsen worden ten laatste op 11 juni 2019 om 09.00 uur bekendgemaakt op de website aanmelden.grimbergen.be.

Voor de 36 instappers die geen ticket kregen, zorgen we alvast voor een persoonlijke ondersteuning bij het zoeken naar een plaats.

 

Chris SELLESLAGH

chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03

Burgemeester

Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, openbare werken en werken in eigen beheer

 

Karlijne Van Bree

karlijne.vanbree@grimbergen.be – 0474 93 12 19

Schepen voor onderwijs

Inschrijven voor basisonderwijs in Grimbergen

Verleden jaar haalde Grimbergen het nieuws toen ouders die hun kind voor basisonderwijs wensten in te schrijven voor de poort van enkele scholen kampeerden. Om deze toestanden bij de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 te vermijden, zijn we met iedereen die in Grimbergen basisonderwijs organiseert overeengekomen om voortaan te werken met een digitaal centraal aanmeldingsregister. We verontschuldigen ons voor de late communicatie hieromtrent, maar we weten vandaag pas officieel dat het dossier dat we hiervoor indienden bij (de Commissie Leerlingenrechten van) de Vlaamse Overheid werd goedgekeurd.

Het digitaal centraal aanmeldingsregister zal bereikbaar zijn via de website aanmelden.grimbergen.be. Wie een kindje wenst in te schrijven in het Grimbergs basisonderwijs, zal zich vooraf op deze website moeten aanmelden.

We geven meer info midden januari .

We zullen strikt de volgende planning volgen:

  • aanmelding: van vrijdag 1 maart 2019 om 09.00 uur tot en met vrijdag 29 maart 2019 om 24.00 uur;
  • verwerking en communicatie resultaten: van maandag 1 april 2019 tot en met maandag 29 april 2019;
  • inschrijving: van maandag 6 mei 2019 om 09.00 uur tot en met vrijdag 24 mei 2019 om 16.00 uur.

Alle scholen die in Grimbergen basisonderwijs organiseren doen mee. U vindt ze hier: www.grimbergen.be/basisonderwijs.html

 

Brochure - digitaal inschrijven in Grimbergse scholen