Visie op Lichamelijke opvoeding

Taalaanbod:

Bij de kleuters trekken we zoveel mogelijk de lijn van het taalaanbod in de klas door naar de turnzaal. Bvb: Als er rond kleuren wordt gewerkt in de klas , is dat in de turnles ook zo (hoepels, parachute, ballen, matten, …).

In de eerste graad van de lagere school is dit zoveel mogelijk gelijklopend met de visie van de kleuters. Hoe ouder de kinderen worden (2de en 3de graad), hoe meer gebruik gemaakt wordt van meer specifieke / sporttechnische woordenschat.

Gezonde en veilige levensstijl gekoppeld aan activiteiten:

Kleuters:

Wekelijks wordt door de school twee lestijden Lichamelijke Opvoeding ingericht en deze zijn gekoppeld aan de thema’s van de kleuterklassen. Alle lessen worden opgebouwd vanuit het leerplan ‘GO!’. Het uitgangspunt van de activiteiten is altijd gekozen in functie van een de gezonde en veilige levensstijl voor de leerlingen. Als leerlingen zich goed voelen bij een leerkracht, zullen ze zich ook inzetten en sneller leren.

Jaarlijks doen de kleutertjes mee met ‘Hopsakee’ en de ‘kleuter – doe – dagen’, wat ingericht wordt door de gemeente Grimbergen. Ook organiseren we als school zelf kleutersportdag in. Deze draait telkens rond een vooraf bepaald thema. Ouders en leerkrachten helpen deze dagen samen om er een leuke dag van te maken.

De klasleerkrachten werken ook steeds rond gezonde voeding (vb: gezond ontbijt, water drinken op school) en de kleine motoriek (vb: bewegingstussendoortjes).

Lagere:
Elke leerling krijgt twee lestijden lichamelijke opvoeding per week. De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar gaan zwemmen, halfjaarlijks en wekelijks in het Pierebad te Strombeek – Bever.

Onze school heeft bewust gekozen om de zwemlessen aan te bieden in de tweede graad omdat uit onderzoek is gebleken dat leerlingen dan het snelst de zwemstijlen aanleren.

In het zesde leerjaar wordt nogmaals geëvalueerd of de leerlingen al dan niet de eindtermen zwemmen bereiken.

Elke woensdag, tijdens de voormiddagspeeltijd, richten we een bewegingsactiviteit in, gekoppeld aan de wekelijkse fruitdag. Enkele voorbeelden: dansante vormen, diabolo’s, rekkers, …

Jaarlijks organiseert de gemeente Grimbergen een sportdag, daarnaast richten we ook zelf een sportdagin. Doelstelling van deze sportdag is klasdoorbrekend kennis te maken met een aantal ‘nieuwe’, andere sporten. Hierbij staan leerkrachten en ouders ter beschikking om als begeleiders te FUNgeren!

De derde graad organiseert op het einde van het schooljaar een groot trefbal – en voetbaltornooi.

Onze school organiseert op verschillende momenten tijdens het schooljaar ‘verkeersweken’. Tijdens deze weken krijgen de leerlingen van de tweede en derde graad de kans om hun vaardigheden met de fiets te verbeteren. Dit gebeurt hoofdzakelijk tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. De omliggende wegen en verkeerssituaties worden van kortbij belicht.

 De leerlingen van de eerste graad en de kleutertjes gaan de schoolbuurt te voet verkennen om aldus gevaarlijke situaties te leren herkennen.

We proberen ook de medewerking en het engagement van de ouders te stimuleren in functie van een gezonde levensstijl. Water drinken op school is verplicht voor elke leerling en leerkracht. Op woensdag is het fruitdag.

De turnlessen gebeuren, indien de weersomstandigheden het toelaten, zoveel mogelijk buiten. In de omgeving van onze school is er veel groen. We proberen dit dan ook zoveel mogelijk in de lessen lichamelijke opvoeding te integreren. De leerlingen leren dan bewegen in een andere omgeving dan een turnzaal en krijgen respect voor de dieren, planten en mensen in hun omgeving.

Samen leren bewegen:

Kleuters en lagere:

door heel de basisschool wordt tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding veel aandacht besteed aan samenwerken en andere sociale vaardigheden.

 Tijdens de lessen leggen we de nadruk op verantwoordelijkheid: bvb: respect voor materiaal (opruimen + in goede staat houden).
Naarmate de leerlingen ouder worden verschuift de nadruk op het samenspelen en bewegen van en met andere kinderen. Bvb: helpersfunctie handenstand, plaatsen en opbergen van grote/zware materialen.

Evaluatie:

Uiteraard worden de leerlingen geëvalueerd. Bij kleutertjes hanteren we een controlelijst om de ontwikkelingsdoelen in kaart te brengen.

In de lagere school gebeurt de evaluatie op basis van de behaalde resultaten, het proces en inzet tijdens de lessen.