Richtlijnen coronavirus

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen in alle scholen tot en met 03/04/2020 te schorsen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

We hopen dat u zo veel mogelijk zelf in opvang kan voorzien voor uw kind(eren).

Ben je zorgverlener of kan je enkel beroep doen op grootouders om uw kind(eren) op te vangen, dan voorziet de school in noodopvang.

Om een zicht te krijgen op het aantal aanwezige leerlingen de komende weken, zodat we ons kunnen organiseren, willen we u vragen (vandaag nog) via onderstaande link een korte vragenlijst in te vullen.

https://forms.gle/qz2LPFkGxhpEapak8

Laatste richtlijnen i.v.m. het coronavirus